Algemene Voorwaarden Buro Flevo B.V.

Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij Buro Flevo B.V., verder te noemen Buro Flevo, zaken en/of diensten aanbiedt aan of overeenkomt met een klant. De overeenkomst bestaat uit de door Buro Flevo verstrekte opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden, de offerte met eventuele bijlagen, voorzover … Meer lezen over Algemene Voorwaarden Buro Flevo B.V.